A+ R A-

菊花抗衰老

列印

在 慈 禧 生 前 的 很 多 長 壽 祕 方 中 , 如 養 心 延 齡 益 壽 丹 、 長 春 益 壽 丹 、 延 齡 鑫 壽 膏 、 保 元 益 壽 丹 、 玉 芝 地 仙 金 髓 丹 等 , 藥 的 種 類 很 多 , 難 以 配 製 。 而 菊 花 延 齡 膏 一 方 , 只 有 鮮 菊 花 瓣 一 味 。 方 法 是 用 水 熬 透 , 去 渣 後 熬 成 濃 汁 , 兌 上 煉 蜜 收 膏 。 每 服 10 ~ 12 克 , 白 開 水 沖 服 。 此 方 雖 只 有 鮮 菊 花 瓣 一 味 , 但 疏 風 、 清 熱 、 明 目 的 功 效 很 強 。 菊 花 入 肝 、 肺 二 經 , 對 老 年 人 眼 病 尤 為 適 宜 。

 

現 代 醫 學 研 究 證 明 , 菊 花 有 明 顯 擴 張 冠 狀 動 脈 、 增 加 血 流 量 及 心 臟 收 縮 力 的 功 敷 。

20000914a

images/stories/herb/tcm-declare.gif
Hits
2016年 通告:因本站使用了多年的舊版管理系統已無法再更新,故會在無法支援下隨時關閉,網址將統一為www.Healthno1.com.
 

登入

廣告看板